Nowa taryfa na lata 2021-2024

W załączniku poniższego wpisu znajdą Państwo aktualną taryfę na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązuje od dnia 07.08.2021r. do dnia 06.08.2024r.

Dodatkowo do wglądu przedstawiamy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.237.2021 z dnia 19.07.2021 r. zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stronie Śląskie.

W razie jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „kontakt”.