Nowa taryfa na lata 2024-2027

W menu głównym w zakładce 'Taryfa” oraz w załączniku poniższego wpisu znajdą Państwo aktualną taryfę na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. Taryfa obowiązuje od dnia 02.07.2024r. do dnia 01.07.2027r.

Dodatkowo do wglądu przedstawiamy decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr V.RZT.70.56.2024 z dnia 11.06.2024 r. zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stronie Śląskie.

W razie jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „kontakt”.