Podłączenie do sieci

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który w prosty sposób zapozna Państwa z proces zawarcia umowy ze spółką ZWiK Sp. z o.o. o świadczenie usług wodno-kanalizacyjnych. Z myślą o Państwa wygodzie przygotowaliśmy przewodnik, który pomoże skompletować niezbędne dokumenty i podpowie z kim się kontaktować oraz wskaże tok postępowania.

KROK 1: Sprawdzenie możliwości przyłączenia do sieci

 • Pobierz Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
 • Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjno-wysokościowy nieruchomości (tzw. mapa zasadnicza).
 • Wypełniony wniosek złóż w sekretariacie Spółki. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i w zabudowie zagrodowej oraz do 45 dni – w pozostałych przypadkach.
 • Masz pytanie w sprawie przyłączy ? Skontaktuj się z Działem Technicznym, pod numerem telefonu (74) 8 115 460

KROK 2: Opracowanie dokumentacji projektowej

 • Zleć opracowanie projektu (rozwiązania technicznego) przyłączy wod.-kan.
 • Upewnij się, że dysponujesz dokumentacją techniczną opracowaną na podstawie warunków technicznych i uzgodnioną ze ZWiK Sp.z o.o.

KROK 3: Wykonanie przyłączy wod.-kan.

 • Roboty budowlano – montażowe mogą być realizowane wyłącznie przez firmy uprawnione (z odpowiednim doświadczeniem) do wykonywania prac w branży wodno-kanalizacyjnej.
 • Do Ciebie należy zgłoszenie robót do odbioru pozwalające na ocenę techniczną należytego wykonania robót .Zgłoszenia do odbioru należy dokonać co najmniej 1 dzień przed zasypaniem wykopu .
 • Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są pod nadzorem ZWiK Sp.z o.o.

KROK 4: Zawarcie umowy

 • Pobierz Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 • Do wniosku należy dołączyć protokół odbioru technicznego końcowego wraz z inwentaryzacją powykonawczą przyłącza wodociągowego i (lub) przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Spółka przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt umowy (przy podpisywaniu umowy należy okazać się dowodem osobistym),
 • po zawarciu umowy zostaje uzgodniony termin montażu wodomierza i rozpoczęcie dostawy wody i (lub) odbioru ścieków (w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy).

e-Faktura

Należy wypełnić i przesłać: e faktury oświadczenie

Wypowiedzenie umowy

Jeżeli zamierzają Państwo wypowiedzieć umowę, prosimy o wypełnienie poniższego wniosku:

A następnie o przesłanie go na adres e-mail: zwik@stronie.pl lub dostarczenie bezpośrednio do siedziby firmy.

Wnioski i formularze możesz również pobrać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o..